Tbmm Nasil Kuruldu

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Süreci

  Giriş

  23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi olay, milletin kendi kaderini tayin etme ve egemenliğini ilan etme iradesini temsil eder. Bu yazıda, TBMM'nin kuruluş sürecini, bu sürece katkıda bulunan faktörleri ve meclisin ilk yıllarındaki önemli gelişmeleri inceleyeceğiz.

  Kurtuluş Savaşı'na Giden Yol

  Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Mütareke şartları, Osmanlı topraklarının işgalini ve milletin bağımsızlığını kısıtlayan birçok hükmü içeriyordu. Bu durum, Türk milletinin büyük tepkisine yol açtı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milliyetçi hareket, milletin bağımsızlığını yeniden kazanmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için harekete geçti.

  TBMM'nin Kuruluş Aşamaları

  1. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919): Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'ya geçtikten sonra Amasya'da kongre düzenledi. Bu kongrede, milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve Anadolu'da milli bir meclisin kurulması kararlaştırıldı.

  2. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919): Erzurum Kongresi'nde, Doğu Anadolu'nun işgalden kurtarılması ve milli birliğin sağlanması için kararlar alındı.

  3. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919): Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin genel kongresi olarak gerçekleşti. Kongrede, milli bir meclisin kurulması kararı kesinleştirildi ve meclisin Ankara'da toplanması kararlaştırıldı.

  4. TBMM'nin Açılışı (23 Nisan 1920): 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'da büyük bir coşkuyla açıldı. Meclisin ilk oturumuna Mustafa Kemal Atatürk başkanlık etti.

  TBMM'nin İlk Yıllarındaki Önemli Gelişmeler

  • Misak-ı Milli'nin Kabulü (28 Ocak 1920): Misak-ı Milli, Türk milletinin bağımsızlık taleplerini ve milli sınırlarını belirleyen bir belgedir. Meclis tarafından kabul edilen Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı'nın temel hedefi haline gelmiştir.
  • Kuva-yi Milliye'nin Kurulması: Kuva-yi Milliye, düzenli orduya destek olmak için milletin kendiliğinden oluşturduğu bir güce sahiptir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynamıştır.
  • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): Saltanat, padişahlık makamının temsil ettiği siyasi kurumdur. TBMM, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırarak, Osmanlı Devleti'nin sonunu getirmiştir.
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924): Halifelik, İslam dininin lideri olma makamıdır. TBMM, 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırarak, laik bir devlet kurma yolunda önemli bir adım atmıştır.

  Sonuç

  TBMM'nin kuruluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli rol oynamıştır. TBMM, günümüzde de Türk milletinin egemenliğini temsil eden ve demokrasiyi koruyan en önemli kurumlardan biridir.

  Not: Bu yazıda, TBMM'nin kuruluş süreciyle ilgili bazı önemli bilgiler sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için ilgili tarih kitaplarına ve akademik makalelere başvurabilirsiniz.

  2023-12-07T19:26:52.328+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.