Ohal Ilani Nasil Yapilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir?

  Olağanüstü hal, yurt çapında veya bölgedeki kamu düzeninin doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, yaygın şiddet olayları gibi olağanüstü bir durumdan dolayı bozulduğu veya bozulma tehlikesinin ortaya çıktığı durumlarda ilan edilen bir yönetim şeklidir.

  OHAL'in ilanı,

  • Cumhurbaşkanı tarafından
  • Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiyesi üzerine
  • Bakanlar Kurulu'nun kararıyla
  • veya doğrudan TBMM tarafından yapılabilir.

  OHAL'in süresi:

  • En fazla altı aydır.
  • Bu süre, dört ayı geçmemek üzere TBMM kararıyla uzatılabilir.

  OHAL'de:

  • Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.
  • Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün TBMM'ye sunulur.
  • TBMM, bu kararnameleri onaylayabilir veya reddedebilir.

  OHAL'de bazı temel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir.

  Kısıtlanabilecek hak ve özgürlükler şunlardır:

  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  • Dernek kurma ve üye olma hakkı
  • Basın ve yayın özgürlüğü
  • Kişi hürriyeti ve güvenliği
  • Konut dokunulmazlığı
  • Mülkiyet hakkı

  OHAL'in sona ermesi:

  • Olağanüstü halin gerekçesi ortadan kalktığında
  • Cumhurbaşkanı tarafından
  • Bakanlar Kurulu'nun kararıyla
  • veya TBMM kararıyla sona erdirilebilir.

  OHAL İlanı ile İlgili Tartışmalar

  OHAL ilanı, birçok tartışmaya yol açan bir konudur.

  Tartışmaların temel nedenleri şunlardır:

  • OHAL'in suistimal edilebileceği
  • Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının
  • Demokrasinin zayıflamasına yol açabileceği

  OHAL'in savunucuları ise:

  • OHAL'in, olağanüstü durumlarda kamu düzenini korumak için gerekli bir araç olduğunu
  • OHAL'in, geçici bir süre için uygulandığını
  • OHAL'in, demokrasinin işleyişini engellemediğini savunmaktadırlar.

  Sonuç

  OHAL, olağanüstü durumlarda kamu düzenini korumak için gerekli bir araçtır.

  Ancak, OHAL'in suistimal edilmemesi ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması da önemlidir.

  OHAL'in ilanı ve uygulaması, demokratik bir toplumda titizlikle değerlendirilmesi gereken bir konudur.

  2023-09-12T01:22:52.309+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.