Nasil Zikir Edilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Zikir: Kalbin ve Ruhun Gıdası

  Zikir, kelime anlamı olarak "anmak, hatırlamak" demektir. Tasavvuf terimince ise Allah'ın isimlerini, sıfatlarını veya bazı kelime-i tevhidleri dil ile tekrarlamak, kalple tefekkür etmek ve anmak anlamına gelir. Zikir, kalbi ve ruhu besleyen, manevi gıdalar sunan bir ibadet şeklidir.

  Zikir Çeşitleri:

  • Dille yapılan zikir: En yaygın zikir çeşididir. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını veya kelime-i tevhidleri sesli olarak tekrarlamak dille yapılan zikre girer.
  • Kalple yapılan zikir: Allah'ı kalben anmak ve tefekkür etmektir. Dille yapılan zikirden daha üstün bir zikir çeşididir.
  • Hal ile yapılan zikir: Bütün bedenle Allah'a kulluk ve itaat göstermektir. Zikir kelimelerini söylemek ve kalben tefekkür etmek yanında, her türlü fiili ibadet de hal ile yapılan zikre girer.

  Zikir Faydaları:

  • Kalbe huzur ve sükûnet verir.
  • Nefsi terbiye etmeye yardımcı olur.
  • Günahlardan korunmaya vesile olur.
  • Allah'a yakınlaşmayı sağlar.
  • Manevi derecelerin yükselmesine yardımcı olur.

  Zikir Adabı:

  • Zikir, abdestli olarak yapılmalıdır.
  • Dikkat ve huşu ile yapılmalıdır.
  • Zikir kelimelerinin anlamı üzerinde düşünülmelidir.
  • Günde belirli bir zikir saati ayrılmalıdır.
  • Zikir tesbih ile yapılabilir.
  • Zikir yaparken ses çok yüksek olmamalıdır.

  Önemli Zikirler:

  • Kelime-i Tevhid: "La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah"
  • Kelime-i Tehlil: "La ilahe illallah"
  • Kelime-i Şahadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdullah ve rasuluh"
  • Esma-ül Hüsna: Allah'ın 99 ismi
  • Salavat-ı Şerife: Hz. Muhammed'e salat ve selam getirmek

  Zikir ve Dua:

  Zikir ve dua birbirinden ayrı kavramlardır. Zikir, Allah'ı anmak ve tefekkür etmektir. Dua ise Allah'tan bir şey istemektir. Zikir ve dua birlikte de yapılabilir.

  Sonuç:

  Zikir, kalbi ve ruhu besleyen, manevi gıdalar sunan bir ibadet şeklidir. Zikir çeşitleri, faydaları, adabı ve önemli zikirler hakkında bilgi sahibi olmak zikir ibadetini daha güzel bir şekilde yapmamıza yardımcı olur.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Zikir, bidalara ve hurafelere karıştırılmadan yapılmalıdır.
  • Zikir, günlük hayatımızı aksatacak şekilde yapılmamalıdır.
  • Zikir yaparken riya ve gösterişten kaçınmak gerekir.

  Not: Bu yazı sadece genel bilgiler amaçlıdır. Zikir hakkında detaylı bilgi için tasavvuf kitaplarına veya ilim sahibi kişilere başvurmak gerekir.

  2024-01-11T12:25:39.035+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.