Nasil Zikir Cekilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Zikir: Kalbin ve Ruhun Gıdası

  Zikir, Allah'ı anmak ve O'na yakınlaşmak için yapılan bir ibadettir. Kelime-i tevhid, tesbih, tahmid ve tekbir gibi çeşitli zikirler vardır. Zikir çekmek, kalbe huzur ve sükûnet verir, ruhu besler ve maneviyatı güçlendirir.

  Zikir Çeşitleri:

  • Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah" zikridir. İslam'ın temelidir ve en faziletli zikirlerden biridir.
  • Tesbih: "Sübhânallâh" (Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim), "Elhamdülillâh" (Hamd Allah'a mahsustur) ve "Allahu Ekber" (Allah en büyüktür) zikirleridir.
  • Tahmid: Allah'ı övmek için yapılan zikirlerdir.
  • Tekbir: Allah'ın büyüklüğünü anlatan zikirlerdir.

  Zikir Çekmenin Faydaları:

  • Kalbe huzur ve sükûnet verir.
  • Ruhun gıdasıdır ve maneviyatı güçlendirir.
  • Günahlardan korur.
  • Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur.
  • Dünyevi ve uhrevi dertlere şifa olur.

  Zikir Nasıl Çekilir:

  • Zikir çekmek için abdestli olmak sünnettir.
  • Sesli veya sessiz olarak zikir çekilebilir.
  • Zikir çekerken huşu ve saygıyla Allah'a odaklanmak gerekir.
  • Tesbih, zikir çekmeyi kolaylaştırır.
  • Zikir çekmek için belirli bir zaman ve mekan yoktur.

  Zikirle İlgili Hadisler:

  • "Zikir çekenlerle çekmeyenler, dirilerle ölüler gibidir." (Buhârî, Rikak 38)
  • "Allah'ı zikredenlerle zikretmeyenler, denizdeki dalgalarla karada sabit duranlar gibidir." (Tirmizî, Da'avât 133)
  • "Kul, Allah'ı zikrettiğinde, Allah da onu zikreder." (Müslim, Zikir 34)

  Zikirle İlgili Ayetler:

  • "Erkek olsun, kadın olsun, her kim Allah'a ve âhiret gününe inanırsa, Allah'ı çokça zikretsin." (Ahzâb sûresi, 35)
  • "Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin." (Enfâl sûresi, 45)

  Zikir, Allah'a yakınlaşmak ve manevi huzura erişmek için en güzel yollardan biridir. Her Müslüman'ın günlük hayatında zikre yer vermesi tavsiye edilir.

  2023-10-06T12:06:52.007+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.