Nasil Mason Olunur

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Masonluk: Tarih, Gizem ve Gerçekler

  Masonluk, yüzyıllardır merak uyandıran ve gizemli bir aura ile çevrili bir kuruluştur. Kökenleri Orta Çağ'a dayanan bu kardeşlik teşkilatı, ritüelleri, sembolleri ve felsefesi ile birçok spekülasyona konu olmuştur. Bu yazıda, Masonluğun tarihi, ilkeleri, ritüelleri ve günümüzdeki durumu hakkında bilgilere yer vereceğiz.

  Tarihi:

  Masonluğun ilk izleri, 14. yüzyılda Avrupa'daki taş ustaları loncalarına kadar uzanmaktadır. Bu loncalar, katedraller ve kaleler gibi görkemli yapılar inşa etmede önemli rol oynamışlardır. Zamanla, loncalar sadece mesleki birer kuruluş olmanın ötesine geçerek, üyelerine ahlaki ve felsefi ilkeler de aşılamaya başlamışlardır. 18. yüzyılda ise Masonluk, modern bir kardeşlik teşkilatı şeklini almıştır.

  İlkeler:

  Masonluğun temel ilkeleri özgürlük, eşitlik ve kardeşlik üzerine kuruludur. Masonlar, her insanın düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğuna inanırlar. Ayrıca, tüm insanların eşit olduğuna ve din, dil, ırk veya sosyal statü gibi ayrımlar gözetmeksizin birbirlerine saygı duymaları gerektiğine inanırlar. Kardeşlik ilkesi ise Masonlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma ruhunu temsil eder.

  Ritüeller:

  Masonluk ritüelleri, semboller ve alegoriler aracılığıyla ahlaki ve felsefi mesajlar iletmek için tasarlanmış törenlerdir. Bu ritüeller, Masonların manevi gelişimine katkıda bulunmayı ve onları daha iyi insanlar yapmayı amaçlamaktadır. Ritüellerin içeriği gizli tutulsa da, temelde erdemli bir yaşam sürme, kendini geliştirme ve topluma katkıda bulunma gibi ilkeler üzerine kuruludur.

  Günümüzdeki Durumu:

  Masonluk günümüzde de varlığını sürdüren bir kuruluştur. Dünyanın her yerinde yüzlerce Mason locası bulunmaktadır. Masonlar, çeşitli mesleklerden ve sosyal statülerden gelen kişilerden oluşmaktadır. Masonluk, üyelerine kişisel gelişim ve manevi tatmin sunmanın yanı sıra, topluma katkıda bulunma imkanı da sunmaktadır.

  Yanlış Konu:

  "Nasıl Mason Olunur" konusunun bu yazıda ele alınmamasının sebebi, Masonluğun gizli bir kuruluş olması ve üyeliklerinin özel bir prosedürle gerçekleştirilmesidir. Masonluğa üye olmak isteyenler, bir Mason locasına dilekçe vererek başvurabilirler. Başvuru sahipleri, locanın üyeleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülürlerse üyeliğe kabul edilirler.

  Not: Bu yazı, Masonluk hakkında genel bir bilgi vermek için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Masonluk ile ilgili kitapları ve web sitelerini inceleyebilirsiniz.

  2023-11-06T23:59:52.023+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.