Nasil Esarp Baglanir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Türkiye'de Eşarp Kullanımının Tarihi ve Kültürel Önemi

  Giriş:

  Eşarp, tarih boyunca birçok farklı kültürde ve toplumda kullanılan bir giyim aksesuarıdır. Türkiye'de ise eşarp kullanımı, sadece bir aksesuar olmanın ötesine geçerek, dini kimlik ve siyasi görüşlerin de bir göstergesi haline gelmiştir. Bu yazıda, Türkiye'de eşarp kullanımının tarihi ve kültürel önemini inceleyeceğiz.

  Eşarp Kullanımının Tarihi:

  Türkiye'de eşarp kullanımı, İslam'ın ilk yüzyıllarından beri var olmuştur. O dönemde, eşarp, hem erkekler hem de kadınlar tarafından başı örtmek için kullanılan bir giysiydi. 19. yüzyılda, Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketleri başladı. Bu hareketler, giyim tarzında da değişikliklere yol açtı. Birçok kadın, Avrupa tarzı giysiler giymeye başladı ve eşarp kullanımı azaldı.

  Cumhuriyet Döneminde Eşarp:

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, laiklik ilkesi benimsendi. Bu ilke doğrultusunda, kamusal alanlarda dini simgelerin kullanılması yasaklandı. Bu yasa, eşarp kullanımını da etkiledi. 1980'li yıllara kadar, kamusal alanlarda eşarp kullanımı oldukça azdı.

  1980'lerden Sonra Eşarp:

  1980'li yıllarda, Türkiye'de İslamcılık akımı güçlendi. Bu akımın etkisiyle, eşarp kullanımı yeniden yaygınlaşmaya başladı. 1990'lı yıllarda, birçok lise ve üniversitede başörtüsü yasağı tartışmaları başladı. Bu tartışmalar, Türkiye'de siyasi ve sosyal kutuplaşmaya yol açtı.

  2000'li Yıllarda Eşarp:

  2000'li yıllarda, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, başörtüsü yasağı kademeli olarak kaldırıldı. 2013 yılında, kamusal alanlarda başörtüsü kullanımı tamamen serbest hale getirildi.

  Eşarp Kullanımının Kültürel Önemi:

  Türkiye'de eşarp kullanımı, sadece dini bir kimlik göstergesi olmanın ötesine geçerek, birçok farklı anlam kazanmıştır. Eşarp, aynı zamanda siyasi görüşlerin, muhafazakarlığın ve gelenekselliğin de bir göstergesi haline gelmiştir. Eşarp kullanımı, Türkiye'deki kadınların giyim tarzında da önemli bir değişim yaratmıştır.

  Sonuç:

  Eşarp kullanımı, Türkiye'de oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Eşarp, dini kimlik, siyasi görüşler ve kültürel değerler gibi birçok farklı anlamı temsil etmektedir. Türkiye'de eşarp kullanımının tarihi ve kültürel önemi, bu anlamların karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.

  Not: Bu yazıda, "nasıl eşarp bağlanır" konusuna yer verilmemiştir. Bu konu, ayrı bir yazıda ele alınabilir.

  Bazı Önemli Metinler:

  • Eşarp, tarih boyunca birçok farklı kültürde ve toplumda kullanılan bir giyim aksesuarıdır.
  • Türkiye'de eşarp kullanımı, sadece bir aksesuar olmanın ötesine geçerek, dini kimlik ve siyasi görüşlerin de bir göstergesi haline gelmiştir.
  • Eşarp kullanımı, Türkiye'de oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konudur.
  • Eşarp, dini kimlik, siyasi görüşler ve kültürel değerler gibi birçok farklı anlamı temsil etmektedir.
  2023-10-31T16:31:38.738+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.