Nasil Dernek Kurulur

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Dernek Kurmak: Bir Rehber

  Giriş

  Dernekler, ortak bir amaca sahip kişilerin bir araya gelerek faaliyet göstermesini sağlayan, tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir dernek kurmak, bir amaca hizmet etmenin ve toplumu geliştirmenin harika bir yoludur.

  Dernek Kurmanın Avantajları

  • Ortak bir amaç için bir araya gelmek: Dernekler, ortak bir amaca sahip kişileri bir araya getirerek, bu amaca daha etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlar.
  • Toplumsal değişimi teşvik etmek: Dernekler, toplumda farkındalık yaratmak, savunuculuk yapmak ve değişimi teşvik etmek için önemli bir rol oynar.
  • Kişisel becerilerini geliştirmek: Derneklerde aktif rol almak, liderlik, organizasyon ve iletişim gibi birçok önemli becerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak: Dernekler, üyelerinin sosyalleşmesi ve yeni insanlarla tanışması için bir ortam sağlar.

  Dernek Kurma Aşamaları

  1. Amacı Belirlemek:

  Dernek kurmadan önce, derneğin amacının ne olacağını net bir şekilde belirlemek önemlidir. Derneğin amacı, tüzüğünde açıkça belirtilmelidir.

  2. Kurucuları Belirlemek:

  Dernek kurmak için en az 7 kurucu üyeye ihtiyaç vardır. Kurucular, derneğin tüzüğünü kabul eden ve derneğin kuruluş işlemlerini yürüten kişilerdir.

  3. Tüzüğü Hazırlamak:

  Dernek tüzüğü, derneğin amaçlarını, organlarını, çalışma şeklini ve diğer önemli unsurları düzenleyen bir belgedir. Tüzük, Dernekler Kanunu'na uygun olarak hazırlanmalıdır.

  4. Gerekli Belgeleri Hazırlamak:

  Dernek kurmak için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:

  • Dernek Kuruluş Bildirim Formu
  • Dernek Tüzüğü
  • Kurucular Kurulu Kararı
  • Kurucuların kimlik belgeleri

  5. Belgeleri İlgili Makama Sunmak:

  Hazırlanan belgeler, derneğin merkezinin bulunduğu yerdeki il/ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne sunulur.

  6. Dernek Kaydının Onaylanması:

  İlgili makam, dernek tüzüğünü ve diğer belgeleri inceledikten sonra, dernek kaydını onaylar veya reddeder.

  Dernek Kurma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin dikkatlice okunması ve gerekli şartlara uyulması önemlidir.
  • Tüzük, Dernekler Kanunu'na uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekir.

  Dernek Kurmak İsteyenlere Faydalı Kaynaklar:

  • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü: https://www.siviltoplum.gov.tr/
  • Dernekler Masası: <geçersiz URL kaldırıldı>
  • Dernekler Hukuku: <geçersiz URL kaldırıldı>

  Sonuç

  Dernek kurmak, önemli bir sorumluluktur. Dernek kurmadan önce gerekli araştırmayı yapmak ve tüm adımları dikkatlice tamamlamak önemlidir.

  Başarılar!

  Not: Bu rehber genel bilgi amaçlıdır. Dernek kurma süreciyle ilgili detaylı bilgi için bir avukata veya ilgili makamlara danışmanız tavsiye edilir.

  2023-12-02T01:34:38.707+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.