Nasil Arabulucu Olunur

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Arabuluculuk: Anlaşmazlıklarda Ortak Zemin Bulma Sanatı

  Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen bir uzlaşma sürecidir. Bu süreçte arabulucu, tarafların birbirlerini dinlemelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmelerini ve ortak bir çözüm bulmalarını sağlar.

  Arabuluculuk Neden Önemlidir?

  • Mahkeme süreçlerine kıyasla daha hızlı ve daha az maliyetlidir.
  • Taraflar arasında uzlaşmaya dayalı bir çözüm üreterek, ilişkilerin korunmasına yardımcı olur.
  • Yaratıcı ve esnek çözümlere imkan tanır.
  • Tarafların güç dengesini gözeterek, adil ve dengeli bir çözüm bulunmasını sağlar.

  Arabulucu Olmak İçin Gerekenler:

  • Hukuk fakültesi mezunu olmak veya en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
  • Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabuluculuk eğitimini tamamlamak.
  • Uygulamalı ve yazılı sınavlarda başarılı olmak.
  • Adli sicil kaydının temiz olması.

  Arabuluculuk Süreci:

  1. Başvuru: Taraflar, arabulucuya başvurarak uyuşmazlıklarını çözme isteğini beyan ederler.
  2. Açılış Toplantısı: Arabulucu, taraflar ve avukatlarıyla bir araya gelerek arabuluculuk sürecini anlatır ve uyuşmazlığın konusunu belirler.
  3. Görüşmeler: Arabulucu, taraflarla ayrı ayrı veya birlikte görüşmeler yaparak, menfaatlerini ve ihtiyaçlarını anlar.
  4. Müzakereler: Taraflar, arabulucu'nun yardımıyla ortak bir çözüm bulmak için müzakereler yürütürler.
  5. Anlaşma: Taraflar bir anlaşmaya varırsa, bu anlaşma yazılı hale getirilir ve taraflarca imzalanır.

  Arabuluculuk Uygulama Alanları:

  • Ticari Uyuşmazlıklar: Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, alacak-verecek davaları, şirket ortaklıkları ile ilgili uyuşmazlıklar vb.
  • Aile Uyuşmazlıkları: Boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, miras davaları vb.
  • İş Uyuşmazlıkları: İşten çıkarma davaları, tazminat davaları, işe iade davaları vb.
  • Komşuluk Uyuşmazlıkları: Tapu sınırı uyuşmazlıkları, kira bedeli uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar vb.

  Arabuluculuk, birçok farklı uyuşmazlık türünde çözüm üretmek için etkin bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanımı, taraflar için zaman ve para tasarrufu sağlayarak, ilişkilerin korunmasına da katkıda bulunur.

  Eğer bir uyuşmazlık yaşıyorsanız, arabuluculuk seçeneğini değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

  Daha fazla bilgi için:

  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı: <geçersiz URL kaldırıldı>
  • Türkiye Arabulucular Derneği: <geçersiz URL kaldırıldı>

  Not: Bu yazı, bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Uyuşmazlığınızla ilgili özel bir durum için bir arabulucuya veya avukata danışmanız tavsiye edilir.

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.