Meme Nasil Buyur

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Yapay Zeka ve Dil Modelleri: Geleceğe Bir Bakış

  Yapay zeka (YZ), son yıllarda birçok alanda önemli gelişmelere imza atmıştır. Bu gelişmelerden biri de dil modelleri (DM)'nin ortaya çıkmasıdır. DM'ler, büyük metin veri kümeleri üzerinde eğitilmiş bilgisayar programlarıdır. Bu sayede, insan dilini anlayabilir, üretebilir ve farklı diller arasında çeviri yapabilirler.

  Dil Modellerinin Sağladığı Faydalar

  DM'ler, birçok farklı alanda fayda sağlayabilir. Bazı önemli faydaları şunlardır:

  • Metin çevirisi: DM'ler, farklı diller arasında hızlı ve doğru çeviri yapabilir. Bu sayede, dil engelleri ortadan kalkabilir ve insanlar birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilir.
  • Metin özetleme: DM'ler, uzun metinleri otomatik olarak özetleyebilir. Bu sayede, kullanıcılar zaman tasarrufu yapabilir ve önemli bilgilere daha hızlı ulaşabilir.
  • Yaratıcı içerik üretimi: DM'ler, şiir, hikaye, senaryo gibi farklı türlerde yaratıcı içerikler üretebilir. Bu sayede, sanatçılar ve yazarlar yeni fikirler bulabilir ve çalışmalarını daha hızlı tamamlayabilir.
  • Soru cevaplama: DM'ler, kullanıcılara sorularına yanıtlar verebilir. Bu sayede, kullanıcılar bilgiye daha kolay ulaşabilir ve zaman tasarrufu yapabilir.

  Dil Modellerinin Geleceği

  DM'ler, hala gelişme aşamasındadır. Ancak, şu ana kadar göstermiş oldukları performans, gelecekte birçok alanda önemli değişikliklere yol açacağını göstermektedir. DM'lerin gelecekte sağlayacağı bazı potansiyel faydalar şunlardır:

  • Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme: DM'ler, her öğrenciye özel ders materyalleri ve öğrenme deneyimleri oluşturabilir.
  • Sağlık hizmetlerinde teşhis ve tedavi: DM'ler, hastaların semptomlarını analiz ederek teşhis koyabilir ve tedavi seçenekleri önerebilir.
  • Müşteri hizmetlerinde chatbot'lar: DM'ler, müşterilerin sorularına yanıtlar verebilecek ve sorunlarını çözebilecek chatbot'lar oluşturabilir.

  DM'ler, gelecekte birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, DM'lerin gelişmesini takip etmek ve bu teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak önemlidir.

  Önemli Notlar

  • DM'ler, büyük metin veri kümeleri üzerinde eğitilmektedir. Bu nedenle, DM'lerin etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir.
  • DM'ler, insan dilini anlayabilir ve üretebilir. Ancak, DM'lerin insan düşüncesinin ve duygularının tüm yönlerini anlaması mümkün değildir.
  • DM'ler, birçok farklı alanda fayda sağlayabilir. Ancak, DM'lerin her sorunun çözümü olmadığını ve bu teknolojinin sınırlılıkları olduğunu da unutmamak gerekir.

  Bu yazıda, DM'lerin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve sağladığı faydalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, DM'lerin geleceği ve bu teknolojinin sunduğu fırsatlar da tartışılmıştır.

  16/07/20
  Morning Murli
  Om Shanti
  BapDada
  Madhuban
  Essence:Sweet children, this confluence age is the age for you to be absolved of your sins. You definitely have to become pure in this age and not commit any sins.
  Question:Which children can experience supersensuous joy?
  Answer:Those who are full of the imperishable jewels of knowledge can experience supersensuous joy. The more knowledge you imbibe in your life, the wealthier you become. If you don’t imbibe any jewels of knowledge, you remain poor. The Father is giving you the knowledge of the past, present and future and making you trikaldarshi.
  Song:Salutations to Shiva.
  Om shanti. The past has now become the present and this present will then become the past. People remember the past. You are now at the most auspicious confluence age. The word “auspicious” (purshottam) must definitely be used. You can see the present. The memorial of the past is now happening in a practical way. No doubts should arise about this. You children know that it is now the confluence age and also the end of the iron age. Five thousand years ago, the confluence age was definitely the past, and it has now become the present. The Father has now come. Therefore, the future is that which was the past. The Father is now teaching you Raj Yoga for you to attain your kingdom in the golden age. It is now the confluence age. No one but you children knows these things. You are studying Raj Yoga practically. It is extremely easy. All of you children, young and old, must definitely explain one main thing: Remember the Father and you will be absolved of your sins. Since it is the time for being absolved your sins, who would commit further sin? However, Maya makes you perform sinful acts and you then understand that you were slapped and were made to make a severe mistake. You have been calling out to the Father: O Purifier, come! Now that the Father has come to purify you, you should become pure, should you not? After belonging to God, you shouldn’t become impure. In the golden age, everyone was pure. Bharat itself was pure. It is remembered: The vicious world and the viceless world. They are completely viceless and we are vicious because we indulge in vice. The word “vice” means vicious. It is impure people who call out for Him to come and purify them. Angry people don’t call out. The Father also comes according to the dramaplan. This can’t be changed in the slightest way. Whatever happened in the past is happening at present. To know the past, present and future is known as being trikaldarshi. This has to be remembered. These matters require you to make great effort. You repeatedly forget. Otherwise, you children would experience so much supersensuous joy! You are becoming extremely wealthy with the imperishable jewels of knowledge. The more you imbibe, the wealthier you become. However, that is for the new world. You know that whatever you are doing now is for the future new world. The Father has come to establish the new world and to destroy the old world. This will happen exactly as it happened a cycle ago. You children will see this. There will also be natural calamitiesEarthquakes will take place and everything will be destroyed. There will be so many earthquakes in Bharat. We say that all of this will definitely happen. It also happened in the previous cycle. This is why it is said that the golden city of Dwaraka sank beneath the sea. You children should make it sit in your intellects very clearly that you also took this knowledge 5000 years ago. There isn’t the slightest difference in this. Baba, we claimed our inheritance from You 5000 years ago. We have claimed our inheritance from You so many times that it cannot be counted. You become the masters of the world so many times and you then also become beggars. At this time, the whole population of Bharat is beggars. You write, “According to the dramaplan”. Those people don’t use the word "drama"; they have their own plan. You say that, according to the dramaplan, we are once again carrying out establishment exactly as we did 5000 years ago. We are now following shrimat and doing task exactly what we did in the previous cycle. We are receiving power by following shrimat. There is the name “Shiv Shaktis”. You Shiv Shaktis are those goddesses who are worshipped in the temples. You are the goddesses who attain the kingdom of the world again. Look how much Jagadamba is worshipped! She has been given many names, but she is only one, just as the Father is only the one Shiva. You help to make the world into heaven and so you are also worshipped. There are so many goddesses! Lakshmi is worshipped so much. On Deepmala (Diwali, the festival of lights) they worship Mahalakshmi (Four armed Lakshmi). She is the head; the emperor and empress together are called Mahalakshmi; both are included in this. We too used to worship Mahalakshmi. If our wealth increased we believed it was because of the blessings given by Mahalakshmi. They simply worship her every year. Achcha, people ask her for wealth. What do they ask of the goddesses? You goddesses of the confluence age give the blessing for heaven. People don’t know that all their desires for heaven can be fulfilled by the goddesses. You are goddesses, are you not? You donate knowledge to human beings through which all their desires are fulfilled. When they have an illness etc., they ask the goddesses to cure and protect them. There are many types of goddess. You are the Shiv Shakti goddesses of the confluence age. You bless them with heaven. The Father gives this and you children also give this. They visibly show Mahalakshmi whereas they make Narayan incognito. The Father is increasing the influence of you children. The goddesses fulfil all desires for happiness for 21 births. People ask Mahalakshmi for wealth. They do good business etc. for wealth. The Father comes and makes you into the masters of the whole world and gives you plenty of wealth. Shri Lakshmi and Narayan were the masters of the world. Now they are poverty-stricken. You children know how they ruled the kingdom and then how their stage gradually descended. Look what your state has now become from taking rebirth and your degrees having decreased! This is nothing new. The cycle continues to turn every 5000 years. Bharat is so impoverished now! It is Ravan’s kingdom. Bharat used to be so elevated, it was number one. It is now the last number. If it didn’t become the last number, how could it become number one? There has to be a proper account. When you patiently churn the ocean of knowledge, everything will automatically enter your intellects. These are such sweet matters! You now know the whole world cycle. Education is not just carried out at schoolteacheralso gives you lessons to study at home. That is called homework. The Father too gives you homework. Throughout the day, you can carry on with your business etc. because you have to earn a livelihood for your bodies. Everyone has time at amrit vela. Two or three o’clock in the morning is a very good time. Wake up at that time and remember the Father with a lot of love. It is vices that cause you sorrow from the time they begin, through the middle, to the end of them. People burn an effigy of Ravan, but they don’t understand the meaning of that. They say that the custom of burning an effigy of Ravan has continued from the beginning of time. That too is fixed according to the drama. They have been continually killing Ravan and yet Ravan doesn’t die! You children now understand when the burning of Ravan’s effigy will end. You are now listening to the story of the true Narayan. You know that you are now receiving your inheritance from the Father. Because no one knows the Father, everyone is an orphan. They don’t know the Father who makes Bharat into heaven. This too is fixed in the drama. It is only when they have come down the ladder and become tamopradhan that the Father comes. However, they don’t consider themselves to be tamopradhan. The Father says: The whole tree has now reached a state of total decay! Not a single soul is satopradhan. Satopradhan souls exist in the land of peace and the land of happiness. They are now tamopradhan. Only the Father can come and awaken you from the sleep of ignorance. You continue to awaken yourselves and then awaken others. When someone dies, people ignite a lamp so that there can be light for that soul. There is now total darkness everywhere. Therefore, souls cannot return home. Although, from their heart, they want to be liberated from their sorrows, not a single soul can be liberated. The children who remain aware that this is now the most auspicious confluence age cannot stop donating jewels of knowledge. Just as people give donations and perform great charity in the auspicious month of charity, so you too have to donate jewels of knowledge in this most auspicious confluence age. You also understand that the Supreme Father, the Supreme Soul, Himself, is teaching you. There is no question of Krishna doing this. Krishna is the first prince of the golden age. Then he continues to take rebirth. Baba has explained to you the secrets of the past, present and future. You are becoming trikaldarshi. No one but the Father can make you trikaldarshi. Only the Father has the knowledge of the beginning, middle and end of the world. Only He is called the Ocean of Knowledge. Only God is remembered as the Highest on High. He is the Creator. The words “Heavenly God, the Father,” are very clear. He is the One who establishes heaven. The birthday of Shiva is celebrated, but no one knows when He came or what He did when He came. They don’t even understand what His birthday means. Therefore, what would they celebrate? All of that is fixed in the drama. It is only at this time, not at any other time, that you children know the beginning, the middle and the end of the drama. You will come to know it again when the Father comes again. You have now become aware of how the cycle of 84 births turns. What is there on the path of devotion? You don’t receive anything from following that. So many devotees go to crowded places and stumble around. Baba has liberated you from that. You understand that you are now following shrimat and making Bharat elevated once again. Only by following shrimat can you become elevated. Shrimat is only received at the confluence age. You know accurately who you were and how you are once again becoming that. You are now once again making effort to attain that. Children, if, while making effort, you fail,you must give that news to the Father so that He can caution you and make you alert again. Don’t just sit down and consider yourself to be a failure. Get up once again. Take some medicine! The Surgeon is sitting here. Baba explains how much difference there is in falling from the fifth floor and falling from the second floor. The vice of lust is the fifth floor. This is why Baba says that lust is the greatest enemy. It has made you impure. Now become pure! The Purifier Father has come to purify you. He would definitely make you pure at the confluence age. This is the confluence of the end of the iron age and the beginning of the golden age. You children know that the Father is now planting the sapling. The whole tree will then grow here. The tree of you Brahmins will grow and you will then experience happiness in the sun and moon dynasties. It is explained to you so easily! Achcha, if you don’t receive a murli, then remember the Father! Make it firm in your intellects that Shiv Baba tells you through the body of Brahma: Remember Me and you will go into the Vishnu clan. Everything depends on your efforts. Whatever effort you have made every cycle, that is exactly the effort you will make now. For half the cycle you have been body conscious. Now make full effort to become soul conscious. This requires effort. The study is easy; the main thing is to become pure. To forget the Father is a big mistake. It is by becoming body conscious that you forget Him. Carry on with your business etc. for eight hours for the livelihood of your bodies, but make effort to stay in remembrance for the other eight hours. That stage will not be created very quickly. At the end, when you all reach that stage, destruction will take place. Once you reach your karmateet stage, your bodies will not remain. You will shed them because you souls will have become pure by then. When you reach your karmateet stage, numberwise, the war will begin. Until then, rehearsals will continue to take place. Achcha.
  To the sweetest, beloved, long-lost and now-found children, love, remembrance and good morning from the Mother, the Father, BapDada. The spiritual Father says namaste to the spiritual children.
  Essence for dharna:
  1. Donate the imperishable jewels of knowledge in this most auspicious month of charity. Wake up at amrit vela and churn the ocean of knowledge. As well as earning an income for the livelihood of your body according to shrimat, you must also definitely do the homework that the Father gives you.
  2. Whenever you have any obstruction to your efforts, give that news to the Father and take shrimat from Him. Tell the Surgeon everything. This is the time for you to be absolved of your sins. Therefore, don’t commit any more sin.
  Blessing:May you become karmateet, like the Father and be free from your body, relations and material comforts.
  If those who maintain their soul-conscious form while looking after their household as instruments, according to the directions, and not out of attachment, were to receive an order to depart now, they would do so. When the bugle is blown, your time will not go by in thinking. You would be said to be a conqueror of attachment. Therefore, check yourselves whether any bondages of your body, relations and material comforts are pulling you towards themselves. Where there is some bondage, there will be an attraction, but those who are freewill be close to the karmateet stage, like the Father.
  Slogan:Along with love and co-operation, also become a form of power and you will receive a number ahead in the kingdom.
  *** Om Shanti ***

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.