Kva Nasil Hesaplanir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Elektrikte Güç: kW ve kVA Arasındaki Farklar

  Elektrik, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Evlerimizde, işyerlerimizde ve sanayide kullandığımız her cihaz, çalışmak için belirli bir güç miktarına ihtiyaç duyar. Güç, birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır ve watt (W) biriminden ölçülür.

  Elektrikte iki önemli güç türü vardır:

  • Aktif Güç (kW): Cihazın gerçek olarak kullandığı ve faydalı işe dönüştürdüğü güçtür. Watt (W) veya kilowatt (kW) cinsinden ölçülür.
  • Reaktif Güç (kvar): Cihazın geçici olarak kullandığı ve işe dönüştürmeden tekrar şebekeye geri gönderdiği güçtür. Var (volt-amper reaktif) veya kilovolt-amper reaktif (kvar) cinsinden ölçülür.

  kVA (kilovolt-amper) ise, bir elektrik devresindeki görünen gücü ifade eder. Görünen güç, aktif ve reaktif güçlerin vektörel toplamıdır. Bir cihazın güç faktörü (cosφ), aktif ve reaktif güçlerin oranını gösterir. Güç faktörü ne kadar yüksek olursa, cihaz o kadar verimli çalışır.

  kW ve kVA arasındaki farklar:

  ÖzellikkWkVA
  TanımGerçek güçGörünen güç
  BirimWatt (W) veya kilowatt (kW)Var (volt-amper reaktif) veya kilovolt-amper reaktif (kvar)
  HesaplamaP = VI cosφS = VI
  VerimlilikGüç faktörü ile ilişkiliGüç faktöründen etkilenmez

  kVA nasıl hesaplanır?

  kVA değeri, gerilim (V), akım (I) ve güç faktörü (cosφ) değerlerini kullanarak aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

  kVA = VI

  Örnek:

  Bir cihazın gerilimi 230 V, akımı 10 A ve güç faktörü 0,8 olsun. Bu cihazın kVA değeri:

  kVA = 230 V x 10 A = 2300 VA = 2,3 kVA

  kW değeri nasıl hesaplanır?

  kW değeri, kVA değeri ve güç faktörü değerini kullanarak aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

  kW = kVA x cosφ

  Örnek:

  Yukarıdaki örnekteki cihazın kW değeri:

  kW = 2,3 kVA x 0,8 = 1,84 kW

  Sonuç:

  kW ve kVA, elektrikte kullanılan iki önemli güç birimidir. kW, cihazın gerçek gücünü, kVA ise görünen gücünü gösterir. kW değeri, kVA değeri ve güç faktörü değerini kullanarak hesaplanabilir.

  Not: Bu yazıda, kVA'nın nasıl hesaplanacağı kısaca açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi için elektrik mühendisliği kitaplarına veya internetteki kaynaklara bakabilirsiniz.

  2023-05-30T14:49:52.160+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.