Kiraciya Ihtar Nasil Cekilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Başlık: Kiracıya İhtar Çekme Rehberi

  Giriş:

  Kiracıya ihtar çekmek, ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkide önemli bir adımdır. Kirasını ödemeyen, evi tahrip eden veya ev sahibinin izni olmadan evde değişiklik yapan kiracıya karşı yasal haklarınızı korumak için ihtarname göndermeniz gerekir.

  Bu rehberde, kiracıya ihtar çekmenin adımlarını ve ihtarnamede yer alması gereken bilgileri inceleyeceğiz.

  İhtarname Nedir?

  İhtarname, resmi bir belge olup, bir kişinin diğer kişiye yasal bir bildirimde bulunmasını sağlar. İhtarnamede, karşı taraftan ne yapılması istendiği ve bu yapılmazsa ne gibi sonuçlar doğacağı açıkça belirtilir.

  Kiracıya İhtar Çekmenin Nedenleri:

  • Kira bedelinin ödenmemesi
  • Evin tahrip edilmesi
  • Ev sahibinin izni olmadan evde değişiklik yapılması
  • Evde izinsiz kiracı veya misafir bulundurulması
  • Evcil hayvan bulundurulması
  • Evin haksız yere işgal edilmesi

  İhtarname Nasıl Hazırlanır?

  İhtarname, noter aracılığıyla hazırlanır. İhtarnamede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Gönderenin ve alıcının bilgileri: Ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri
  • İhtarın konusu: Kiracıdan ne yapılması istendiği açıkça belirtilir.
  • Yasal dayanak: İhtarın dayandırıldığı yasal mevzuat belirtilir.
  • İhtar süresi: Karşı tarafın istenileni yapması için verilen süre belirtilir.
  • Sonuçlar: İstenilen yapılmazsa ne gibi sonuçlar doğacağı açıkça belirtilir.

  İhtarname Nasıl Gönderilir?

  İhtarname, noter tarafından hazırlandıktan sonra, kiracıya tebliğ edilir. Tebligat, kiracıya şahsen veya adresine tebligat yoluyla yapılabilir.

  İhtarnameye İtiraz

  Kiracı, ihtarnameye itiraz edebilir. İtiraz, ihtarnamede belirtilen süre içinde noter aracılığıyla yapılmalıdır.

  Yasal İşlemler

  Kiracı, ihtarnameye uymazsa, ev sahibi yasal işlemlere başvurabilir. Yasal işlemler, kira bedelinin tahsili, evin tahliyesi ve tazminat davası açılması şeklinde olabilir.

  Önemli Notlar:

  • İhtarname göndermeden önce bir avukata danışmanız tavsiye edilir.
  • İhtarnamede yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.
  • İhtarname, noter tarafından tebliğ edilmelidir.

  Bu rehber, kiracıya ihtar çekmenin genel bir çerçevesini sunmaktadır. Herhangi bir yasal işlem yapmadan önce bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

  2023-10-18T18:37:52.312+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.