Kidem Tazminati Nasil Hesaplanir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Kıdem Tazminatı: Emekçinin Hakkı, İşverenin Sorumluluğu

  Kıdem tazminatı, bir çalışanın işverene bağlı olarak çalıştığı süre boyunca emeğinin karşılığı olarak hak ettiği tazminattır. İş akdinin sona ermesi halinde, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu bir haktır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

  Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

  Kıdem tazminatı, çalışanın brüt ücretinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Brüt ücret, normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çalışma süresi 1 yıl ve daha fazla ise her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

  Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Çalışma Süresi: Kıdem tazminatı, 1 yıldan fazla çalışanlara ödenir.
  • Brüt Ücret: Brüt ücret, normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur.
  • Kıdem Tazminatı Tavanı: Her yıl için ödenecek kıdem tazminatı tutarı, devlet tarafından belirlenen bir tavan ile sınırlandırılmıştır.

  Örnek Hesaplama:

  Bir çalışanın brüt ücreti 5.000 TL ve çalışma süresi 5 yıl olsun. Bu durumda kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

  Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret x Çalışma Süresi x 30 / 365
   Kıdem Tazminatı = 5.000 TL x 5 x 30 / 365
   Kıdem Tazminatı = 34.246,57 TL
   

  Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Durumlar:

  • İşverenin iş akdini feshi
  • Çalışanın haklı bir sebeple işten ayrılması
  • Emeklilik için yaşlılık aylığı bağlanması
  • İşyerinin kapanması

  Kıdem Tazminatı Hakkı Doğurmayan Durumlar:

  • Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması
  • Ahlak kurallarına aykırılık
  • Ağır kusurlu davranış
  • İşyerinin devri

  Sonuç:

  Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği bir haktır. İşverenler, iş akdinin sona ermesi halinde bu tazminatı çalışana ödemekle yükümlüdür.

  Not: Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal haklarınızla ilgili detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

  2023-08-22T09:45:38.811+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.