Kcc Nasil Bulunur

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  KCC Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

  KCC, çözünürlük çarpımı sabiti olarak da bilinen ve bir tuzun doymuş çözeltisinde iyon konsantrasyonlarının çarpımına eşit olan bir değerdir. KCC, sabit bir sıcaklıkta katı bir maddenin suda çözünebilme kapasitesini gösterir.

  KCC'nin Hesaplanması:

  KCC'yi hesaplamak için katı maddenin çözünürlüğü ve iyonların konsantrasyonları bilinmelidir.

  1. Adım: Çözünürlüğü Mol/L Cinsinden Bulmak:

  • Kütlesel çözünürlük: 100 g suda çözünen maddenin gram cinsinden miktarıdır.
  • Molal çözünürlük: 1 kg suda çözünen maddenin mol cinsinden miktarıdır.

  Molal çözünürlük:

  Molal çözünürlük = (Kütlesel çözünürlük / Molar kütle) / 1000
   

  2. Adım: İyon Konsantrasyonlarını Bulmak:

  • Çözünen iyonların molal çözünürlüğüne eşittir.
  • Birden fazla iyon varsa, her bir iyonun konsantrasyonu ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

  3. Adım: KCC'yi Hesaplamak:

  KCC = [Katyon konsantrasyonu] x [Anyon konsantrasyonu]
   

  Örnek:

  BaSO₄ için KCC'yi hesaplayalım. BaSO₄'ün 25 °C'deki kütlesel çözünürlüğü 2.44 x 10⁻³ g/L'dir.

  1. Adım:

  Molal çözünürlük = (2.44 x 10⁻³ g/L / 233.38 g/mol) / 1000 = 1.04 x 10⁻⁶ mol/L

  2. Adım:

  [Ba²⁺] = 1.04 x 10⁻⁶ mol/L [SO₄²⁻] = 1.04 x 10⁻⁶ mol/L

  3. Adım:

  KCC = [Ba²⁺] x [SO₄²⁻] = (1.04 x 10⁻⁶ mol/L) x (1.04 x 10⁻⁶ mol/L) = 1.08 x 10⁻¹² mol²/L²

  KCC'nin Önemi:

  • Bir tuzun suda ne kadar çözünebileceğini tahmin etmek için kullanılır.
  • Çökelme reaksiyonlarının önceden tahmin edilmesinde kullanılır.
  • Analitik kimyada, örneğin gravimetrik analizde kullanılır.

  KCC ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • KCC, sadece doymuş çözeltiler için geçerlidir.
  • KCC, sıcaklığa bağlı olarak değişir.
  • Ortak iyon etkisi, KCC'yi etkileyebilir.

  KCC'nin Hesaplanmasına Dair Sorular

  • KCC'nin tanımı nedir?
  • KCC nasıl hesaplanır?
  • KCC'nin önemi nedir?
  • KCC ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  KCC Hakkında Daha Fazla Bilgi

  • <geçersiz URL kaldırıldı>
  • <geçersiz URL kaldırıldı>

  Not

  KCC'nin hesaplanması, kimya öğrencileri için önemli bir konudur. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için verilen kaynaklara bakabilirsiniz.

  2024-01-20T08:58:38.948+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.