Kbs Kist Maaş Nasil Yapilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  KBS Kist Maaş Hesaplama ve İşlemleri

  Konu: KBS Kist Maaş Hesaplama ve İşlemleri

  Giriş:

  Kamu personeli için maaş hesaplamaları, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemde, personelin ek göstergesi, ek tazminatı, kıdem aylığı, aile yardımı gibi unsurlar dikkate alınarak maaş bordrosu oluşturulur. Kist maaş da bu sistem üzerinden hesaplanmakta ve ilgili personele ödenmektedir.

  Kist Maaş Nedir?

  Kist maaş, bir memurun aylık maaşının bir kısmıdır. Görevden ayrılma, emeklilik, ölüm gibi durumlarda, kalan ay/günlere ait maaşın hesaplanması için kullanılır. Kist maaş hesaplanırken, memurun o ay çalıştığı gün sayısı ve aylık maaşı dikkate alınır.

  Kist Maaş Hesaplama:

  Kist maaş hesaplama formülü şu şekildedir:

  Kist Maaş = (Aylık Maaş / 30) x Çalışılan Gün Sayısı

  Örnek:

  Bir memurun aylık maaşı 4.000 TL olsun ve bu memur ayın 20. gününde görevden ayrılsın. Bu durumda, kist maaş hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:

  Kist Maaş = (4.000 TL / 30) x 20 = 2.666,67 TL

  Kist Maaş İşlemleri:

  Kist maaş işlemleri, bağlı olunan kurumun insan kaynakları birimi tarafından yapılmaktadır. Görevden ayrılan, emekli olan veya vefat eden memurun kist maaşı, ilgili birime gerekli belgelerin sunulması ile hesaplanır ve hak sahibine ödenir.

  Gerekli Belgeler:

  • Görevden ayrılma yazısı
  • Emeklilik belgesi
  • Vefat belgesi (vefat eden memur için)
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Banka hesap bilgileri

  Sonuç:

  Kist maaş, memurların görevden ayrılma, emeklilik veya vefat gibi durumlarda hak ettiği maaşın bir kısmıdır. Kist maaş hesaplama ve işlemleri KPHYS üzerinden yapılmaktadır. Gerekli belgelerin ilgili birime sunulması ile kist maaş kısa sürede hak sahibine ödenmektedir.

  Önemli Notlar:

  • Kist maaş hesaplanırken, memurun o ay çalıştığı gün sayısı dikkate alınır.
  • Kist maaş işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir.
  • Kist maaş ile ilgili detaylı bilgi için bağlı olunan kurumun insan kaynakları birimine başvurulabilir.

  Başlıklar:

  • Giriş
  • Kist Maaş Nedir?
  • Kist Maaş Hesaplama
  • Kist Maaş İşlemleri
  • Gerekli Belgeler
  • Sonuç
  • Önemli Notlar

  Alt Başlıklar:

  • Kist Maaş Hesaplama Formülü
  • Kist Maaş Örneği
  • Kist Maaş İşlemleri için Gerekli Belgeler

  Kalın veya Altı Çizili Metinler:

  • Kist Maaş Nedir?
  • Kist Maaş Hesaplama Formülü
  • Kist Maaş İşlemleri
  • Gerekli Belgeler
  • Önemli Notlar
  2023-09-20T19:07:39.059+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.