Hz Isa Nasil Geri Gelecek

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Hz. İsa'nın Geri Dönüşü: Kutsal Metinlerde ve İnançlarda

  Giriş:

  Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar döneceği inancı, Hristiyanlık ve İslam gibi birçok semavi dinde ortak bir temadır. Bu inanç, kutsal metinlerde ve çeşitli dini yorumlarda yer alır. Bu yazıda, Hz. İsa'nın geri dönüşüyle ilgili farklı bakış açılarını inceleyeceğiz.

  Kutsal Metinlerde Hz. İsa'nın Geri Dönüşü:

  • Hristiyanlık:

   • İncil'de: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'nde Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne döneceğine dair birçok kehanet yer alır. Bu kehanetlerde, Hz. İsa'nın Mesih olarak dünyayı kurtaracağı, adil bir yönetim kuracağı ve barışı getireceği belirtilir.
   • İkinci Geliş: Hristiyan inancında Hz. İsa'nın geri dönüşü "İkinci Geliş" olarak adlandırılır. Bu olayın nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda farklı mezhepler arasında çeşitli yorumlar mevcuttur.
  • İslam:

   • Kur'an'da: Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne döneceğine dair Kur'an'da da bazı ayetler yer alır. Bu ayetlerde Hz. İsa'nın Deccal'i öldüreceği, Mesih olarak yeryüzüne hakim olacağı ve adil bir yönetim kuracağı belirtilir.
   • Mehdi ile İlişkisi: İslam inancında Hz. İsa'nın geri dönüşü Mehdi'nin zuhuru ile ilişkilendirilir. Mehdi'nin, Hz. İsa'nın yanında Deccal'e karşı savaşacağı ve adil bir yönetim kuracağı inanılır.

  Hz. İsa'nın Geri Dönüşünün Nedenleri:

  Hz. İsa'nın geri dönüşünün farklı nedenleri olduğu inanılır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Dünyayı Kurtarmak: Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar dönerek Deccal gibi zalimleri yenip dünyayı kurtaracağına inanılır.
  • Adil Bir Düzen Kurmak: Hz. İsa'nın adil bir yönetim kurarak barışı ve huzuru getireceğine inanılır.
  • İnsanları İmana Davet Etmek: Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne dönerek insanları doğru dine davet edeceğine ve iman etmeyenleri uyarmayacağına inanılır.

  Sonuç:

  Hz. İsa'nın geri dönüşü, birçok semavi dinde ortak bir inançtır. Bu inanç, kutsal metinlerde ve çeşitli dini yorumlarda yer alır. Hz. İsa'nın ne zaman ve nasıl geri döneceği konusunda farklı görüşler mevcut olsa da, onun yeryüzüne tekrar dönerek dünyayı kurtaracağına, adil bir yönetim kuracağına ve barışı getireceğine dair genel bir kabul vardır.

  Not: Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Farklı dini inançlar ve yorumlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ilgili dini kaynaklara ve uzmanlara başvurmanız tavsiye edilir.

  2024-01-19T16:42:52.198+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.