Hristiyanlık Nasil Yazilir

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Hristiyanlık: Tarih, İnançlar ve Pratikler

  Hristiyanlık, İsa Mesih'in öğretilerine dayanan tek tanrılı bir dindir. Yaklaşık 2,4 milyar takipçisiyle dünyadaki en büyük dindir. Hristiyanlık, ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıktı ve hızla yayıldı. Bugün, dünyanın her yerinde Hristiyanlar var.

  Hristiyanlığın Tarihi

  Hristiyanlığın tarihi, İsa Mesih'in yaşamına ve öğretilerine kadar uzanır. İsa, M.Ö. 1. yüzyılda Filistin'de doğdu. Yahudi bir marangoz olan Yusuf ve Meryem'in oğluydu. İsa, 30 yaşındayken halka vaaz vermeye başladı. Tanrı'nın oğlu olduğunu ve insanları günahlarından kurtarmak için geldiğini öğretti.

  İsa'nın öğretileri, o zamanki Yahudi dininin liderleri tarafından hoş karşılanmadı. İsa'nın Tanrı'ya küfrettiğini ve Roma İmparatorluğu'na karşı bir tehdit oluşturduğunu savundular. Sonunda, İsa Romalılar tarafından tutuklandı ve çarmıha gerilerek idam edildi.

  İsa'nın ölümünden sonra, takipçileri onun öğretilerini yaymaya devam ettiler. Hristiyanlık hızla Roma İmparatorluğu'nda yayıldı ve 4. yüzyılda imparatorluğun resmi dini haline geldi.

  Hristiyan İnançları

  Hristiyanların temel inançları şunlardır:

  • Tek Tanrı: Hristiyanlar, tek bir Tanrı'ya inanırlar. Bu Tanrı, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her yerde bulunan bir varlıktır.
  • İsa Mesih: Hristiyanlar, İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanırlar. İsa, insanları günahlarından kurtarmak için dünyaya gelen bir kurtarıcıdır.
  • Kutsal Ruh: Hristiyanlar, Kutsal Ruh'un Tanrı'nın üçüncü kişiliği olduğuna inanırlar. Kutsal Ruh, Hristiyanlara rehberlik ve güç verir.
  • Kutsal Kitap: Hristiyanlar, Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın ilham ettiği bir kitap olduğuna inanırlar. Kutsal Kitap, Hristiyan inancının ve uygulamalarının temelini oluşturur.

  Hristiyan Pratikleri

  Hristiyanların temel pratikleri şunlardır:

  • İbadet: Hristiyanlar, Tanrı'ya ibadet etmek için kiliselerde toplanırlar. İbadet sırasında dua edilir, İncil okunur ve ilahiler söylenir.
  • Vaftiz: Hristiyanlar, vaftiz töreniyle Tanrı'ya olan inançlarını ilan ederler. Vaftiz töreninde, bir kişinin başı suyla ıslatılır veya suya daldırılır.
  • Eucharist: Eucharist, Hristiyanların İsa Mesih'in bedenini ve kanını anmak için kutladıkları bir ayindir. Eucharist sırasında, ekmek ve şarap paylaşılır.

  Hristiyanlık, dünyanın en önemli dinlerinden biridir. Hristiyan inancının ve uygulamalarının dünya üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

  Not: Bu yazı sadece bir başlangıç noktasıdır. Hristiyanlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok kitap, makale ve web sitesi mevcuttur.

  2023-07-21T00:11:52.026+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.