Hristiyanlik Nasil Basladi

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Hristiyanlığın Doğuşu: Bir Yahudi Mezhebinden Küresel Dine

  Hristiyanlık, günümüzde 2,4 milyardan fazla takipçisiyle dünyanın en büyük dinidir. Tek tanrılı İbrahimî bir din olan Hristiyanlık, Nasıralı İsa'nın (Yeşua) yaşamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanır.

  Hristiyanlığın Kökenleri: Bir Yahudi Mezhebi Olarak

  Hristiyanlık, 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde, Helenistik Yahudilik coğrafyasında, İkinci Tapınak dönemi sırasında bir Yahudi mezhebi olarak başladı. İnancın merkezi figürü olan ve Yahudi bir aileden gelen Yeşua, apokaliptik Hristiyan Yahudiler tarafından ilk takipçileriyle birlikte Mesih olarak kabul edildi. Yeşua, MS 30 civarında halka vaaz vermeye ve hizmet etmeye başladı.

  Yeşua'nın Öğretileri:

  • Tanrı'nın sevgisi ve merhameti
  • Günah ve tövbe
  • Ahiret ve kurtuluş
  • Komşusu gibi sevmek
  • Affetmek ve merhamet göstermek

  Hristiyanlığın Yayılması: Havarilerin Rolü

  Yeşua'nın çarmıha gerilmesinden sonra, ilk takipçileri Havariler olarak adlandırıldı ve İsa'nın mesajını yaymaya başladılar. Özellikle Pavlus, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda ve ötesinde yayılmasında önemli bir rol oynadı. Pavlus'un misyonerlik çalışmaları sayesinde Hristiyanlık, Yahudi kökenli bir inançtan evrensel bir dine dönüştü.

  Hristiyanlığın İlk Dönemleri: Zulüm ve Direniş

  Hristiyanlık ilk yüzyıllarda Roma İmparatorluğu tarafından zulüm gördü. Birçok Hristiyan inançları nedeniyle öldürüldü veya sürgün edildi. Buna rağmen Hristiyanlık, imparatorluğun her köşesine yayılmaya devam etti.

  Hristiyanlığın İmparatorluk Dini Oluşu: Milano Fermanı

  313 yılında İmparator Konstantin, Hristiyanlığa karşı zulmü sona erdiren Milano Fermanı'nı yayınladı. Bu ferman, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmi din olarak kabul edilmesine yol açtı.

  Hristiyanlığın Bölünmeleri: Mezheplerin Oluşumu

  Hristiyanlık tarihi boyunca çeşitli bölünmeler ve mezhepler oluşmuştur. En önemli bölünmelerden biri, 11. yüzyılda Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi arasındaki ayrılıktır. 16. yüzyılda ise Protestan Reformu, Katolik Kilisesi'nden ayrılan çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  Hristiyanlığın Günümüzdeki Durumu

  Hristiyanlık günümüzde dünyanın en büyük dinidir ve Katolik, Ortodoks ve Protestan olmak üzere üç ana mezhepten oluşmaktadır. Hristiyanlık, dünya üzerinde önemli bir sosyal, kültürel ve politik güce sahiptir.

  Hristiyanlığın Başlangıcına Dair Önemli Noktalar:

  • 1. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde bir Yahudi mezhebi olarak ortaya çıktı.
  • Merkezi figürü Nasıralı İsa'dır (Yeşua).
  • Havariler, İsa'nın mesajını yaymak için önemli bir rol oynadı.
  • İlk dönemlerde Roma İmparatorluğu tarafından zulüm gördü.
  • 313 yılında Milano Fermanı ile resmi din olarak kabul edildi.
  • Tarih boyunca çeşitli bölünmeler ve mezhepler oluşmuştur.
  • Günümüzde dünyanın en büyük dinidir.

  Sonuç

  Hristiyanlık, 2000 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve dünya üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bir dindir. Hristiyanlığın tarihi, inançları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek, bu dinin dünya üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

  2023-05-16T18:23:38.729+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.