Allah Nasil Bir Sey

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Allah Nasıl Bir Şeydir?

  Allah'ın Varlığı ve Birliği

  Allah'ın Varlığı:

  Allah'ın varlığı, İslam inancının temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde Allah'ın varlığını gösteren birçok delil yer alır. Bu delillerden bazıları şunlardır:

  • Kainatın varlığı: Kainat, mükemmel bir düzen ve intizamla yaratılmıştır. Bu mükemmel düzen ve intizam, bir yaratıcının varlığını gösterir.
  • İnsanın varlığı: İnsan, son derece kompleks ve mükemmel bir varlıktır. Bu mükemmel varlığın tesadüfen oluşması imkansızdır.
  • Nefs (ruh): İnsanın nefsinin varlığı, maddi dünyayla açıklanamaz. Bu da Allah'ın varlığını gösteren bir delildir.

  Allah'ın Birliği:

  Tek Allah:

  İslam inancına göre Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bu durum birçok ayette vurgulanmıştır. “Allah birdir. Ehad’dir. Samed’dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Kendisine denk de yoktur.” (İhlas Suresi, 1-4)

  Şirk:

  Allah'a şirk koşmak, İslam'da en büyük günahtır. Şirk, Allah'tan başka bir varlığa ilah olarak tapınmak veya Allah'a ortak koşmak demektir.

  Allah'ın Sıfatları

  Allah'ın birçok sıfatı vardır. Bu sıfatlar, Allah'ın mükemmelliğini ve yüceliğini gösterir. Allah'ın bazı sıfatları şunlardır:

  • Vâcibü'l-Vücut: Varlığı kendinden olan, başkasına muhtaç olmadan var olan.
  • Kadîm: Ezelî ve ebedî olan, başlangıcı ve sonu olmayan.
  • Hayy: Diri olan, her şeye hayat veren.
  • Âlim: Her şeyi bilen.
  • Semi': Her şeyi işiten.
  • Basîr: Her şeyi gören.
  • Kadir: Her şeye gücü yeten.
  • Kerîm: Cömert olan.
  • Rahîm: Merhametli olan.

  Allah'ı Bilmenin Önemi

  Allah'ı bilmek, İslam inancının en önemli farzlarından biridir. Allah'ı bilmek, insanı birçok günahtan korur ve ona doğru yolu gösterir. Allah'ı bilmenin birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Allah'a olan sevgi ve saygıyı artırır.
  • İbadetlerin daha güzel yapılmasını sağlar.
  • Günahlardan korunmaya yardımcı olur.
  • Dünyaya ve hayata bakış açısını değiştirir.

  Sonuç

  Allah, varlığı, birliği ve sıfatları ile mükemmel bir varlıktır. Allah'ı bilmek ve ona iman etmek, insan için en büyük saadettir.

  2023-10-08T00:16:39.105+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.