Abdulhamit Nasil Tahtan Indirildi

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  II. Abdülhamid'in Tahttan İndirilmesi

  Giriş:

  II. Abdülhamid, 33 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten ve "Kızıl Sultan" lakabıyla da bilinen bir padişahtı. Saltanatı, siyasi ve sosyal açıdan oldukça karmaşık bir dönemdi. Bu dönemde imparatorluk, Avrupa devletlerinin artan baskıları ve içerideki isyanlarla boğuşuyordu. II. Abdülhamid, bu zorluklara karşı koymak için çeşitli reformlar ve hamleler yaptı.

  Tahttan İndirilmesine Giden Süreç:

  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine giden süreçte birçok etken rol oynadı. Bu etkenlerden bazıları şunlardır:

  • 31 Mart Olayı: 31 Mart 1909'da, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı çıkan bir grup asker isyan çıkardı. Bu isyan, II. Abdülhamid'in desteğiyle gerçekleştiği gerekçesiyle padişaha karşı bir tepkiye yol açtı.
  • Meşrutiyet Talebi: II. Abdülhamid'in son yıllarında, meşrutiyet, yani anayasalı yönetim talebi artmaya başladı. Padişah, bu taleplere karşı direnç gösterse de, meşrutiyet yanlılarının baskıları arttı.
  • İttihat ve Terakki'nin Güçlenmesi: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Abdülhamid'in son yıllarında oldukça güçlendi. Bu cemiyet, meşrutiyetin ilanını ve padişahın tahttan indirilmesini istiyordu.

  Tahttan İndirilme:

  27 Nisan 1909'da, Meclis-i Mebusan, II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine karar verdi. Bu karar, padişaha tebliğ edildi ve II. Abdülhamid, Selanik'e sürgün edildi.

  Sonuç:

  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Meşrutiyet ilan edildi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara geldi.

  Bazı Önemli Noktalar:

  • II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, tek bir olaya bağlı değildir. Bu olaya giden süreçte birçok etken rol oynamıştır.
  • 31 Mart Olayı, II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
  • Meşrutiyet talebi, II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine giden süreçte önemli bir etkendir.
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

  Ek Kaynaklar:

  Not: Bu yazı sadece bir özet niteliğindedir. Daha detaylı bilgi için yukarıdaki kaynaklara bakabilirsiniz.

  2023-07-17T15:19:39.091+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.